100%

  Κωδ:185 Ελιά

Χυτευμένος μπρούτζος.

Πρωτόγονη Τεχνική.

Τεχνική χαμένου κεριού.