100%

  Κωδ:187 Ελιά

Χυτευμένος μπρούτζος.

Πρωτόγονη Τεχνική.

Τεχνική χαμένου κεριού.