100%

ΑΙΩΝΟΒΙΑ ΕΛΙΑ

Χυτευμένος μπρούτζος

Πρωτόγονη Τεχνική.

Τεχνική χαμένου κεριού

Ύψος 45cm

Μήκος 50cm

Stay in touch with us