100%

  Κωδ:185 Ελιά

Χυτευμένος μπρούτζος,

τεχνική χαμένου κεριού.

  Κωδ:186 Ελιά

Χυτευμένος μπρούτζος,

τεχνική χαμένου κεριού.

  Κωδ:191 Ελιά

Χυτευμένος μπρούτζος,

τεχνική χαμένου κεριού.

  Κωδ:187 Ελιά

Χυτευμένος μπρούτζος,

τεχνική χαμένου κεριού.

  Κωδ:182 Ελιά

Χυτευμένος μπρούτζος,

τεχνική χαμένου κεριού.

  Κωδ:188 Ιππόκαμπος

Γλυπτό φωτιστικό.

Χυτευμένος μπρούτζος.

Πρωτόγονη Τεχνική.

Γυαλί.

  Κωδ:192 Ερωδιός

Μπρούτζος,

Μάρμαρο

Ύψος 45cm

  Κωδ:193 Πήγασος.

Χυτευμένος μπρούτζος.

Πρωτόγονη Τεχνική.

Γυαλί.

  Κωδ:195 Καράβι.

Χυτευμένος μπρούτζος.

Πρωτόγονη Τεχνική.

Γυαλί, μάρμαρο.